Högeffektiv brandsläckning

Argonite är en effektivt brandhämmande gas som består av 50% Argon och 50% Kväve. Med lösningen uppnår man alla de fördelar som krävs av ett modernt brandsläckningssystem. Snabb och säker brandsläckning och med minimala risker för människan. Argonite är dessutom helt ofarlig för miljön.

Särklassigt brandskydd

Bara ett antal sekunder efter att systemet löst ut kommer branden att hämmas effektivt. Efter ungefär en minut är den omgivande luftens syrehalt nere på 14-15% och då slocknar branden helt.

Effekterna av branden minimeras dels genom att branden genast blir hämmad och dels av att Argonite inte avger några giftiga eller farliga restprodukter. Gasblandningen leder inte heller elektricitet och skadar inte någon utrustning. Efter aktivering av ventilationssystemet och kontroll att ingen utrustning har blivit påverkad kan produktionen vara igång direkt därefter. Snabb släckning innebär att man kan vara tillbaka i produktion på mycket kort tid och ger ett bättre totalskydd mot brand. Argonite används därför ofta för att skydda tillgångar som är svåra att ersätta.

Ofarligt för miljön

De båda beståndsdelarna i Argonite förekommer naturligt i vanlig luft. Det gör att ett utsläpp blandar sig med den omgivande luften och blir till en del av luften omedelbart. Både Argon och Kväve är mycket stabila grundämnen som inte bidrar till växthuseffekten eller till påverkan av ozonlagret. Lösningen uppfyller därför kraven från Montreal- och Kyotoprotokollet.

Varken Argon eller Kväve är giftigt men det finns en risk att syrehalten i lokalen där Argonite släpps ut blir så låg att det kan vara farligt för människor att vistas där. Vid ett brandlarm där lösningen är inkopplad ser man därför till att varna med ljus och ljud för att snabbt tömma lokalen på människor.

Blandningen med 50% Argon och 50% Kväve innebär att Argonite får en densitet som nästan är identisk med densiteten för luft. Det innebär att gasblandningen snabbt blandar sig med vanlig luft vilket påskyndar släckningen. Tack vare likhet i densitet behöver heller inte det skyddade rummet vara helt förslutet.

Installation av Argonite-system

Vid installation av Argonite som brandsläckningssystem finns det mycket att tänka på. Hur skall systemet utformas för optimalt skydd? Lösningen förvaras i stålcylindrar om 150 bar eller 200 bar. Kan dessa placeras i samma rum som skall skyddas eller längre bort? Behövs det ett mer avancerat system där flera rum skyddas med hjälp av smarta ventiler? Vilket detektionssystem är bäst utifrån specifika förutsättningar? Vilka krav finns idag och i framtiden? Vilka sensorer ska väljas och var ska dessa placeras?

Dimensioneringen av rör beräknas och ett styrsystem väljas tillsammans med detektionssystemet. Hänsyn måste tas både till lokalens nuvarande verksamhet samt möjliga framtida scenarion med mer eller modernare utrustning.

Racktech – lång erfarenhet och trygga lösningar

Racktech har arbetat med Argonite-system under lång tid och har den erfarenhet som krävs för att skydda er utrustning och bygga så brandsäkra utrymmen som möjligt utifrån era behov. Läs om fasta släcksystem, andra alternativ, Novec eller kontakta oss nedan för en diskussion om Argonite eller någon av våra andra lösningar inom brandsläckning och detektering av brand.


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift