Alternativ till Argonite

Alternativ

I många fall är Argonite att föredra när det handlar om fasta brandsläckningssystem men som med alla lösningar finns det fördelar och nackdelar.

Det som kan tala emot en användning av Argonite är att det blir ett relativt avancerat system. Man får också hantera en gas som vid utlösandet kan vara farlig för människor i starkare koncentrationer då syret i luften skjuts undan.

Vidare kan man ha specifika krav på grund av vad som ska förvaras i utrymmet som ska brandsäkras. Kanske har man krav på att branden släcks ännu snabbare än den hastighet som Argonite kan erbjuda (med Argonite är branden släckt på ca en minut). Det finns andra alternativ som kan vara aktuella i vissa fall.

Sprinklersystem. Föregångaren till alla brandsläckningssystem fungerar fortfarande i många sammanhang. När ett brandlarm utlöses reagerar sensorer i rummet och sprinklers ser till att de delar som är utsatta för brand får en dusch av vatten. Släckningen är ofta mycket effektiv. Nackdelen är att vattnet ofta kan förstöra minst lika mycket som branden skulle ha gjort och att de skador som kan uppkomma kan vara mycket kostsamma.

Dim-system HI-FOG: Vattendimma som skapas med hjälp av speciella munstycken ger ett system som istället för en strid ström av vatten producerar en dimma där varje droppe är extremt liten. Släckningen blir mycket effektiv och framför allt går det åt mycket mindre vatten. Detta gör att vattenskadorna efter ett larm blir mycket mindre och kostnaden för ev. släckskador kan reduceras.

Andra typer av gassläckningssystem. Det finns många andra varumärken och varianter av släckmedel där man istället för vatten använder en gas. Generellt sett för alla lösningar kan sägas att dom skyddar utrustning och innehåll i rummet som ska skyddas, men att det kan skapas restprodukter. Dessutom påverkar ofta andra gaser människor och miljö. Ett fullgott alternativ till Argonite är Novec – läs mer om Novec här.

Skumsläckningssystem. När organisationen eller lagstiftning ställer extra hårda krav eller där man lagrar extra brandfarliga ämnen kan ett skumsläckningssystem vara enda alternativet. Det är system där skummedel, luft och vatten blandas i exakt rätt mängd för att uppnå mycket hastig brandsläckning med ett brandkvävande skum.

Vilket system skall man välja?

Racktech är helt leverantörsoberoende och vi utgår alltid från kundens verkliga behov. Det garanterar att ni alltid får det brandsläckningssystem som bäst passar era behov idag, men även långsiktigt. Kontakta oss nedan så bjuder vi på en förutsättningslös diskussion om vilken lösning som passar er bäst.


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift